BŪVNIECĪBA, MONTĀŽA, PROJEKTĒŠANA

  • Dzīvojamo, publisko un ražošanas ēku konstrukciju projektēšana
  • Skvēru un pagalmu labiekārtojuma elementu izstrāde
  • Projekta izstrāde 3D modelī
  • Metāla konstrukciju izstrāde, ražošana un montāža

Konstrukciju metinājumu, izmēru un pretkorozijas apstrādes kvalitātes kontrole tiek veikta atbilstoši Eiropas Savienības standartu prasībām. Konstrukciju izgatavošanā tiek izmantoti tikai sertificēti materiāli, kuru izcelsme un kvalitāte ir dokumentāli pierādīta. Izlases kārtībā tiek veikta materiāla stiprības eksperimentāla pārbaude sertificētā laboratorijā.